KOKOUSKUTSU

Suomen Silmälääkäriyhdistys ry – Finlands Ögonläkarförening rf:n

sääntömääräinen syyskokous n:ro 440 toimivuosi 111

 

Aika: 19.11.2021, klo 14.20–14.40

Paikka: Technopolis, Peltola-kampus, Yrttipellontie 1A, Oulu

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 6. Valitaan vaalitoimikunta, johon kuuluu viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, valmistelemaan seuraavassa syyskokouksessa tehtäviä henkilövaaleja
 7. Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja
 8. Esitetään taloussuunnitelma ja määrätään jäsenmaksun suuruus alkavalle toimikaudelle
 9. Valitaan uudet jäsenet, eroa pyytäneet jäsenet
 10. Apurahat
 11. Muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäviksi tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä: esitys kunniajäsenyydestä
 12. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa kokoukseen!