Yhdistyksen sääntöjen 5 §:

Jokainen yhdistyksen jäsen kunniajäseniä lukuunottamatta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Viimeksi vahvistettu vuosijäsenmaksu on 85 euroa erikoislääkäreiltä ja 55 euroa erikoistuvilta lääkäreiltä.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Vain jäsenet voivat osallistua koulutuspäiville ja hakea apurahoja. Sääntöjen mukaan eläkeläiset eivät ole vapautettuja jäsenmaksusta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa toistetusta kehotuksesta huolimatta maksamatta kahden vuoden ajan.

Jäsenmaksu laskututetaan vuosittain, yleensä alkukesästä. Lasku lähetetään  yhdistyksen tiedossa olevien yhteystietojen perusteella.

Jäsenmaksuasioista voi tiedustella esimerkiksi sähköpostilla yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa myös mahdollisista muutoksista yhteystiedoissa.

Erikoislääkärit (myös eläkeläiset) Erikoistuvat lääkärit Kunniajäsenet
85 euroa 55 euroa Vapautettu jäsenmaksusta