Silmälääkäriyhdistyksen apurahat.

Matka-apuraha

Matka-apuraha voidaan myöntää Silmälääkäriyhdistyksen jäsenille ulkomaille suuntautuviin koulutusmatkoihin. Apuraha myönnetään ensisijaisesti sellaisiin kokouksiin, joissa hakijalla on oma esitys tai posteri.

Matka-apurahaa on mahdollista hakea myös ns. klinikkavierailuihin, joiden tavoitteena on uuden toimenpiteen tai toimintatavan opettelu ja sen tuominen Suomeen. Yhdistyksen tuki on harkinnanvaraista ja ratkaistaan hakemuskohtaisesti.

Vuonna 2024 matka-apuraha on Euroopan alueelle suuntautuvissa koulutusmatkoissa enintään 1200 euroa. Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa koulutusmatkoissa apuraha on enintään 1500 euroa.

Apurahana myönnetään kuitenkin enintään tutkijan hakema määrä.

Hae syksyn apurahaa 10.9.2024 mennessä.

Hae matka-apurahaa

(Seuraavan kevään apurahaa haetaan alustavasti 22.2.2025 mennessä.)

Tutkimusapuraha

Tutkimusapuraha voidaan myöntää Silmälääkäriyhdistyksen jäsenille tieteelliseen tutkimustyöhön. Tutkimusapurahan suuruus vuonna 2024 on pääsääntöisesti tutkijan hakema määrä ja enintään 2500 euroa.

Hakemukseen liitetään enintään neljän sivun pituinen tutkimussuunnitelma. Siitä tulee käydä ilmi:

  1. Tutkimuksen nimi, tausta, tavoitteet ja merkitys
  2. Tutkimusaineisto ja menetelmät
  3. Tutkimuksen nykyvaihe
  4. Rahoitussuunnitelma
  5. Tiivistelmä

Hae syksyn apurahaa 10.9.2024 mennessä.

Hae tutkimusapurahaa

(Seuraavan kevään apurahaa haetaan alustavasti 22.2.2025 mennessä.)

Apurahoja myönnetään kahdesti vuodessa.

Apurahasäännöt

Apurahasäännöt on päivitetty 1.5.2024.

Muut apurahat.

Théan myöntämä apuraha

Suomen Silmälääkäriyhdistys jakaa Théa Nordicin Suomen Silmälääkäriyhdistykselle myöntämästä apurahasta jäsenelleen 1000 euron kannustusapurahan
parhaiten EBO-kuulustelussa menestyneelle. Tätä apurahaa ei tarvitse erikseen hakea.

Aurora-tietokanta

Kotimaisten tutkimus- ja julkaisuapurahojen ajankohtaiset hakutiedot löytyvät tieteen ja taiteen rahoitustietokanta Aurorasta: www.aurora-tietokanta.fi